در صورتی که کالا دارای ایراد یا تاریخ انقضای آن گذشته باشد با ارائه شماره سفارش قابل مرجوعی است   بیشتر بخوانید

بمنظور سهولت و اطمینان بیشتر پرداخت در محل انجام می شود   بیشتر بخوانید